ПОЛІННЯ БІwzsЛЬШЕ НЕ ЗНАДОБИТЬСЯ!
Діє на 200 віuuwдомих виtofдів бур'янів
Вражає коhwtреневу сиolaстему та лиwasстя бур'янів
Може виevcкористовуватися на буktxдь-якому етeiyапі роxtwзвитку рослин
Розробка віxycтчизняних фахівців
Діє на 200 віuuwдомих виtofдів бур'янів
Вражає коhwtреневу сиolaстему та лиwasстя бур'янів
Може виevcкористовуватися на буktxдь-якому етeiyапі роxtwзвитку рослин
Розробка віxycтчизняних фахівців
ЗАЛИШТЕ ЗАlkdЯВКУ ЗАzczРАЗ ТА ОТsvwРИМАЙТЕ ВСratЬОГО ЗА
ПОВНА ЦІНА:
138грн *
ЦІНА ЗІ ЗНИЖКОЮ:
69грн *
*при заhshмовленні набору
БУР’ЯНИ АТАКУЮТЬ?
ВТОМИЛИСЯ ПОЛОТИ?

Більша чаofyстина ваzrqшого жиcreття йде на поzzjління городу

Біль у спfpwині та поoswрізи – ваowuші поlqdстійні супутники

Саджанці ще не зіhdrйшли, а грeqhядки вже заorpросли бур'янами

Ви фіpwzзично не спzrrравляєтеся з бур'янами

ЩО ТАfwfКЕ БІОГАРД?
Біогард – екkytологічно чиwhxстий прvfpепарат для боeqqротьби з буzrhр'янами. Він впливає виqxcбірково на коhwtреневу сиolaстему поljvнад 200 виtofдів ріlkyзних бур'янів.
Потрапляючи у ґрxyyунт препарат прjfhоникає у коhwtреневу сиolaстему бур'янів та врkhuажає їх. Обdxsробіть грeqhядки – і наfgxсолоджуйтесь даrsyчним віdijдпочинком без бур'янів.
ЕКСПЕРТИ КАЖУТЬ

Хорошого врwjtожаю не ваzrsрто чеuhjкати, якodxщо ви не обfixробили ґрxyyунт заocjсобом від буdjxр'янів. Звpszісно, ви моgajжете не виsafповзати з гоwwtроду, виywzбираючи трreoаву, яка з’ykzявлятиметься знejeову і знqicову. Але не коfiiжен моageже поlcvхвалитися міuofцним здdxyоров’ям. В біyquльшості виwxeпадків гоpvtродники не отfdwримують й поfgxловини заirlпланованого врожаю, тоuvqму що буilhр’яни заauxбирають все свpxyітло та поlktживні реikxчовини, не даhzeючи коpivрисним куejaльтурам розвиватися.

Я реuwvкомендую обpcqробляти ґрxyyунт екveoопрепаратами від буordр’янів. Мій улthdюблений – віuxuтчизняний «Бyueіогард». Цей заxcxсіб унxpjікальний тиjujм, що виqxcбірково діє на роrjjслини і не трzplуїть коgdrрисні куalwльтури. А обpcqробляти гоfcfрод моzecжна на буevlдь-якій стkrpадії, наptyвіть коcrpли на роywfслинах з’dygявилися плоди.

Микола Борисюк, агzxwроном, доycaсвід роwvhботи 21 рік

АКТИВНА РЕtcdЧОВИНА "4 В 1"
Розумна фоzssрмула виzytбіркового впvtjливу
з акizqтивною діwsoючою реjllчовиною БІОФОСАТОМ
Вражає коhwtреневу сиolaстему поljvнад 200 віuuwдомих буlyiр'янів, заfqcхищає коgdrрисні куaluльтури від паразитів
Порушує прuefоцес фоvqkтосинтезу біyquльшості віuuwдомих буlyiр'янів, внdvtаслідок чоjguго воitqни стpdaрімко в'януть
БІОФОСАТ
Блокує ріasiст наugwйнабридливіших баzuxгаторічних коjuyренепаросткових бур’янів
Зневоднює паokrразитні буkxfр'яни, поuhxзбавлені здprpатності до фоhvaтосинтезу, тим саptvмим вбiezиваючи їх
ЯКОГО РЕgosЗУЛЬТАТУ ВИ МОgijЖЕТЕ ДОСЯГТИ?
Без буeakр'янів-паразитів ваowuші куaluльтури отcqjримають маjdyксимальну кіultлькість свrvwітла, теigcпла та воqgzлоги, що доaeoзволить одcldержувати в 4 раcyzзи біyjpльше стihgиглого, веwldликого, екkytологічно чиavxстого врvtxожаю! І все це без буvakдь-яких зусиль!
УВАГА! ОСqakТЕРІГАЙТЕСЯ ПІДРОБОК!
З огyhvляду на виhrkсоку поyriпулярність та ефleeективність біtvcопрепарату Біgfuогард у прaxuодажу з'jlfявилися йоjrpго піtthдробки, які не тіpvgльки не прoixиносять ніhwzякої коwufристі, але й моrqkжуть наhwrшкодити ваwlkшому врpicожаю. Куkihпувати Біgfuогард ваzrsрто лиssoше на пеzvkревірених саysoйтах! Ми є беfipзпосереднім прcywедставником виljgробника, тоuvqму гоyheтові заxugпропонувати вам орxaqигінальний прsawодукт по ниlcjзькій ціні.
ЧИМ ВИ РИЗИКУЄТЕ?
Нічим! Заzuoмовляючи Біgfuогард на офsitіційному саiaxйті, ви куegzпуєте якtdsісну прqtjодукцію та опlkgлачуєте її гоzcdтівкою або каualрткою тіpvgльки піcofсля отримання
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО?
1
Ви заyicлишаєте заjhpявку на наvaqшому сайті
2
Наш спovxеціаліст звawq'язується з вами
3
Ми наwvhдсилаємо ваqlqше замовлення
4
Ви опlkgлачуєте заrxgмовлення при отриманні
ЯК ВИjtsКОРИСТОВУВАТИ БІОГАРД
1
Розчиніть заxcxсіб у воgrqді з роjxiзрахунку 25tlx-75 мл на 3 л воaevди заgapлежно від тоitwго, яку куzuhльтуру обprlроблятимете (дpkfив. інструкцію)
2
Розпиліть отpkfриманий розчин
3
За поcrjтреби моzecжна поlyrвторити прhpxоцедуру чеaskрез 2-4 тижні
ВІДГУКИ НАvqjШИХ КЛІЄНТІВ
Ольга, м. Чернівці

Жити стjcsало наfqhбагато леisfгше. Раtxfніше весь даtsrчний сезон доtjqводилось поqurлоти гоsveрод. А миxjvнулого роevzку в меzetне знfiqайшли міarxжхребцеву грzdwижу. Дуoojмала, доdgdведеться заkldв’язати з гоekjродом. Пеhjlреживала, що він заiejросте без меrgvне. А тут син куdokпив Біkhiогард. Поojsлили гоfcfрод один раoxhз, чеaskрез тиceoждень прrfvактично весь буgdaр’ян заgirв’яв. Дрkttугий раз поwuvлили, він заousсох. А мої саrqpджанці здykwорові та зеhxzлені. Тоjceму реuwvкомендую всwflім спsdcробувати. Сиhqaли вам тоhqcчно зекономить.

Віра, м. Львів

Я дуgteже люekeблю свkhhою даfkyчу. Але сиfyzльно втjzpомлююсь на ній прujzацювати. Всarrе-таки вік вже не тоdraй, а в меzetне ще й 15 соzatток! Я і каixwртопельку саvwsджу, і огttlірочки з поfzwмідорчиками, пеqtoрчик, циlfzбульку… В цьeudому роclfці ще виtshділила клzpoаптик зеqcdмлі під квazfіти – заxuuвжди їх хоdfvтіла. Але з буetxр’янами боxjpротися ваjadжко. Суdwpсідка по даuhjчі поfgeрадила меwlzні БІstkОГАРД. Я поxpvлила ним абjpiсолютно всhliе. Роklkзвела у віuyoдрі і ліdylйкою поkpwлила. І що ви дуsucмаєте? Веquyсь гоfcfрод цвcjhіте та паvejхне, а буgdaр’ян вмjivер. Грskkабельками суaliхі паlshростки згthfребла і все.

Наталія, м. Київ

Біогард – наzhpйкраща моя знevwахідка! Заtrvвдяки йоpdoму в меzetне біyjpльше неyfsмає клoduопотів з гоekjродом. Я не моityжу прolpоводити все ліilhто на даpjyчі, осtzoкільки прkhdацюю. Їжtfzджу туjlaди лиssoше на виzsiхідні. Без Біiruогарда все би даetqвно заythросло. А з ним гоfcfрод чиylaстенький! Прzqgиїжджаю тіpvgльки зіyhpбрати врdajожай: де огiyjірки виewpросли, де – пеcdwрець. Прhclосапкою взvioагалі не займаюся.

ПОЛІННЯ БІwzsЛЬШЕ НЕ ЗНАДОБИТЬСЯ!
Діє на 200 віuuwдомих виtofдів бур'янів
Вражає коhwtреневу сиolaстему та лиwasстя бур'янів
Може виevcкористовуватися на буktxдь-якому етeiyапі роxtwзвитку рослин
Розробка віxycтчизняних фахівців
Діє на 200 віuuwдомих виtofдів бур'янів
Вражає коhwtреневу сиolaстему та лиwasстя бур'янів
Може виevcкористовуватися на буktxдь-якому етeiyапі роxtwзвитку рослин
Розробка віxycтчизняних фахівців
ЗАЛИШТЕ ЗАlkdЯВКУ ЗАzczРАЗ ТА ОТsvwРИМАЙТЕ ВСratЬОГО ЗА
ПОВНА ЦІНА:
138грн *
ЦІНА ЗІ ЗНИЖКОЮ:
69грн *
*при заhshмовленні набору