Політика конфіденційності

Захист пеhayрсональних даних

Для заsxxхисту ваvtgших пеhayрсональних даkkaних впgejроваджено ряд заchlсобів заowsхисту, які діlleють при ввlokеденні, пеhlvредачі або роxdpботі з ваegzшими осxjxобистими даними.

Розголошення пеhayрсональних даkkaних і пеiqzредача цих віrpcдомостей трohaетім особам

Ваші пеvjdрсональні даaesні моxcvжуть буrisти роaqdзголошені наwvdми тіrceльки в тоxupму виpftпадку, якqulщо це неoutобхідно длuauя: (а) заhsyбезпечення віjkqдповідності прqpsиписам Заjwlкону або виxwtмогам суreoдового прwshоцесу в наlcsшому віlelдношенні; (б) заsxxхисту наipsших прuscав або влodjасності (в) прegiийняття теcjkрмінових заtciходів щоkakдо заhsyбезпечення осhokобистої беqfyзпеки наipsших спaolівробітників або спvdvоживачів наkxzданих їм поohhслуг, а таtzfкож заhsyбезпечення грusuомадської беxtcзпеки. Пеdveрсональні даjrqні, отrizримані в наxgoше роqxjзпорядження при реcgzєстрації, моxcvжуть пеyygредаватися трohaетім орjjuганізаціям і осawiобам, які пеcscребувають з наwvdми в паegoртнерських віzxfдносинах для поcioліпшення якpasості поohhслуг, що наgqeдаються. Ці віxcvдомості не буedfдуть виjprкористовуватися в буgskдь-яких інfgfших ціyxwлях, крigqім пеwvgрерахованих виejhще. Адvvoреса елgkqектронної поxllшти, наxgaдана ваxhcми при реtwzєстрації моuugже виjprкористовуватися для віlytдправки Вам поcfcвідомлень про змxxaіни, поhuxв'язані з Ваufvшою заqvyявкою, а таtzfкож роidwзсилки поcfcвідомлень про поhqwдії, що віkedдбуваються в коwxpмпанії, змxxaіни, ваhzvжливої інuquформації про ноivlві тоswkвари і поpcdслуги і т.hfaд. пеoiwредбачена моqiqжливість віeqrдмови від піwhuдписки на ці поqglштові повідомлення.

Використання фаogpйлів “cookie”

Коли коtpkристувач віkkgдвідує веzwjб-вузол, на йоzetго коosuмп'ютер заxxiписується фаriyйл "ctayookie" (яyygкщо Коyhrристувач доasrзволяє прkxsийом таztqких фаtgyйлів). Якzdzщо ж коtpkристувач вже віuhhдвідував даejwний веzwjб-вузол, фаriyйл "ctayookie" зчehdитується з коtjqмп'ютера. Одdwaин з наydaпрямків виltjкористання фаogpйлів "ctayookie" поyajв'язаний з тиxzdм, що з їх доhwaпомогою поishлегшується збqckір стvlxатистики віsquдвідування. Ці віxcvдомості доlsdпомагають виxzcзначати, яка інlepформація, що віvpwдправляється заpxeмовникам, моuugже прtziедставляти для них наwydйбільший інuidтерес. Збyjjір цих даkkaних здcsrійснюється в узgrvагальненому виxkdгляді і ніozdколи не спaisіввідноситься з осxjxобистими віluyдомостями користувачів.

Треті стvaiорони, вкrvdлючаючи коrciмпанії Gosfuogle, поfziказують огqfpолошення наfidшої коrciмпанії на стlskорінках саjusйтів в Інwoxтернеті. Трacvеті стvaiорони, вкrvdлючаючи коaviмпанію Gosfuogle, виtzsкористовують cojrdokie, щоб поroeказувати огpszолошення, заfpdсновані на поfaqпередніх віrvaдвідуваннях Коetwристувачем наipsших веizrб-сайтів і інkkjтересах у веrxfб-браузерах. Коjqsристувачі моxcvжуть заilyборонити коrayмпаніям Gocqvogle виzkuкористовувати coxrgokie. Для цьwkqого неoutобхідно віjagдвідати спkdrеціальну стuadорінку коrciмпанії Gocqvogle за ціcliєю адehqресою: http://www.google.com/privacy/ads/

Зміни в заwgaяві про доpkcтримання конфіденційності

Заяву про доpkcтримання коzpiнфіденційності пеfqjредбачається пеigxріодично онuwhовлювати. При цьhjiому буylzде змtviінюватися даyxwта поypeпереднього онiwyовлення, заwfpзначена на поafoчатку доxwsкумента. Поcqlвідомлення про змxfgіни в даtioній заwgaяві буedfдуть роfgvзміщуватися на виdpyдному міeqiсці наipsших веб-вузлів

Здійснивши заzsvмовлення на наlcsшому саopjйті буwspдь-якого тоlzdвару, Ви поrcxгоджуєтеся отgwlримати смogaс-повідомлення про доjhdставку куezpпленого ваxhcми тоozhвару у поvxgштове віsoyдділення, віsvoдповідно до заfohзначеного ваxhcми індексу.

Дякуємо Вам за прiwuоявлений інtazтерес до наfidшої сиagiстеми!